středa 4. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví vrací darované ReSpimasky

Ministerstvo zdravotnictví ČR ke dni 30. října 2020 odstoupilo od darovací smlouvy na 30.000 ks ReSpimasek společnosti RESPILON Czech s.r.o., formou zrušení darovací smlouvy v celém rozsahu bez náhrady a s účinky ex tunc (tj. s účinky od samého počátku, jako by darovací smlouva nikdy nevznikla).

V březnu ministerstvo s RESPILON Group s.r.o. uzavřelo smlouvy na 400 tisíc respirátorů s názvem Virus Killer, záhy od nich ale odstoupilo, a to „z důvodu vzniku pochybností o platnosti a důvěryhodnosti dodaných certifikátů a taktéž z důvodu nedodržení plánovaných termínů dodávky,“ napsal server HlídacíPes.org

Darovací smlouva

Společnost RESPILON Czech s.r.o. zastoupena jednatelkou Ing. Janou Zimovou, MBA na základě darovací smlouvy s ministerstvem zdravotnictví uzavřené dne 25. března 2020 poskytla darem 30.000 kusů (třicet tisíc) nanovlákenných ReSpimask ústenek v deklarované hodnotě 1.500.580,50 Kč bez DPH (deklarovaná cena za kus 50 Kč bez DPH).
Dar byl ministerstvem přijat a převzat dne 1. dubna 2020 ve skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Dar nebyl do současné doby ministerstvem využit.

Jak se dále v dohodě o zrušení darovací smlouvy píše, ústenky ReSpimask budou vráceny ve vzájemně dohodnutém termínu ve skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech, kde bude současně sepsán protokol o předání/převzetí Daru (sloužící rovněž pro daňové účely).

Toho času ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při podpisu s Janou Zimovou (Respilon)

"Česká společnost Respilon daruje zdravotníkům 30 000 ks speciálních nanovlákenných roušek. Moc za to děkuji! Dnes jsme podepsali darovací smlouvu. Navíc jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci. Od dubna budou do státních nemocnic každý týden dodávat speciální respirátory té nejvyšší třídy, které umí koronavirové částice nejen mechanicky zachytit, ale i zahubit. Dají se navíc použít opakovaně.👍," uvedl dne 25. března 2020 bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Facebooku.

Hodnota bezúplatného plnění (daru) snižuje základ daně. U tohoto hmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše hodnota zachycená v účetnictví (účetní hodnota dle § 20 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů, nikoli hodnota deklarovaná v darovací smlouvě). Samozřejmě v tomto obchodním případu o uplatnění tohoto postupu již nemůže být řeči, protože došlo ke zrušení darovací smlouvy v celém rozsahu bez náhrady.

Zde odkaz na zrušení darovací smlouvy 1267/2020 s účinky ex tunc (původní dar 30 000 ks nanovlákenných ReSpimask ústenek v deklarované hodnotě 1.500.580,50 Kč bez DPH ze dne 25. března 2020).

Nanovlákenná ústenka ReSpimask

Nanovlákenná ústenka ReSpimask je produkt, který se podle údajů výrobce Respilon chlubí 99,9% účinností záchytu nebezpečných částic.

  • Viry velikosti 0,03 až 0,150 μm
  • Prachové částice velikosti 2,5 μm
  • Bakterie velikosti 0,2 až 10 μm
  • Alergeny velikosti 0,8 až 30 μm

Ústenka ReSpimask je na obalu výrobku označena plněním normy ČSN EN-149 (respirátory) o osobních ochranných prostředcích dýchacích orgánů v nejnižší třídě ochrany FFP1. Toto označení na obalu výrobku je navíc v příkrém rozporu s tím, co dnes o ústence ReSpimask tvrdí výrobce Respilon na svém webu, že se jedná o zdravotnický prostředek třídy I nesterilní, nikoli o osobní ochranný prostředek.

Obal ReSpimask, přední strana Obal ReSpimask, zadní strana

Podle nabídky z maloobchodní sítě vyšly 2 ks ReSpimasek na 49 Kč s DPH (cena za 1 ks cca 20 Kč bez DPH). Účetní hodnota produktu u výrobce Respilon je proti prodejní ceně pro konečného spotřebitele výrazně nižší (ocenění bezúplatného plnění).

Nabídka 2 ks ReSpimasek za 49 Kč (z letáku Dr.Max)
Nabídka Dr. Max (leták únor 2020)

Závěr

Porušení právních předpisů a podvodných jednání Respilon s ohledem na používání klamavých obchodní praktik již bylo zjištěno několik.

Jak jsme uvedli v úvodu, nejde o první případ, kdy ministerstvo odstupuje od spolupráce s Respilon.

Na tiskové zprávě ministerstva ze dne 25. března 2020 už dnes neplatí zhola nic.

Aktualizace 16. listopadu 2020: Máme písemně potvrzeno Po letech první zrušená darovací smlouva na MZ ČR


Žádné komentáře:

Okomentovat