pondělí 14. března 2022

Ukázal rok 2022 dalšího rouškového šmejda? PaedDr. Jan Šaroch a GR - Nano Program s.r.o.

Pana PaedDr. Jana Šarocha a firmu GR - Nano Program s.r.o., IČ 08325979 jsme zde již zmínili. Pan Šaroch (jednatel GR - Nano Program) s panem Zimou (jednatel Respilon, dříve prezentovaný vizitkou partnera Genom Invest Ltd.) v minulosti intenzivně spolupracovali, redakce o tom má k dispozici mnoho materiálu, předmětem byl i patent "FIMAT 3000/TNFM 3000". Nyní se především ukázalo, že také pan Šaroch se rozhodl porušovat obchodní pravidla i dobré mravy.

neděle 16. května 2021

Účetní závěrky Respilon v problémech, podvod potvrzen

RESPILON Group s.r.o. má od května 2021 ve sbírce listin zveřejněnou svou účetní závěrku za roky 2010, 2011, 2012, 2013 a 2019. Očividně si na Respilon došlápl správce daně a na poslední zveřejněné účetní závěrce lze hravě ukázat, kterak vedení Respilon podvádí v účetních výkazech. Jednatelem společnosti je pan Roman Zima, v červenci 2019 funkci převzal od své manželky paní Jany Zimové.

A jaké rozdíly jsme v této "verzi 2021" zjistili?!

pondělí 16. listopadu 2020

Po letech první zrušená darovací smlouva na MZ ČR

Jestli jsme od října 2020 mohli volně spekulovat o tom, zda stát na Ministerstvu zdravotnictví běžně ruší darovací smlouvy, pak těmto spekulacím je dnes konec.

Zrušení darovací smlouvy s účinky ex tunc představovalo vyjímečný případ a vedení Respilon si už svůj problematický dar odvezlo zpět, sdělení ministerstva máme k dispozici.

sobota 14. listopadu 2020

ČOI udělila první pokuty, problémy Respilon pokračují

Šetřením České obchodní inspekce (ČOI) bylo zjištěno, že výrobky RESPILON Group s.r.o., co byly na trh uvedeny jako osobní ochranné prostředky, nesplňují požadavky stanovené Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice rady 89/686/EHS.

Společnost RESPILON Group s.r.o. tak výrazně pochybila, porušila právní předpisy a ČOI ji po právu poslala do správního řízení a vyměřila pokutu. Nové informace z října 2020 již hovoří o tom, že za porušení předpisů s uvedením/dodáním těchto výrobků RespiPro Carbon typu FFP2, Profesional half mask, typu FFP1 a RESPILON antismog scarf – multifunkční nákrčníky, byla Respilonu udělena pokuta ve výši 200.000 Kč.

středa 4. listopadu 2020

Ministerstvo zdravotnictví vrací darované ReSpimasky

Ministerstvo zdravotnictví ČR ke dni 30. října 2020 odstoupilo od darovací smlouvy na 30.000 ks ReSpimasek společnosti RESPILON Czech s.r.o., formou zrušení darovací smlouvy v celém rozsahu bez náhrady a s účinky ex tunc (tj. s účinky od samého počátku, jako by darovací smlouva nikdy nevznikla).

V březnu ministerstvo s RESPILON Group s.r.o. uzavřelo smlouvy na 400 tisíc respirátorů s názvem Virus Killer, záhy od nich ale odstoupilo, a to „z důvodu vzniku pochybností o platnosti a důvěryhodnosti dodaných certifikátů a taktéž z důvodu nedodržení plánovaných termínů dodávky,“ napsal server HlídacíPes.org

sobota 31. října 2020

Podzim 2020: Respilon porušili právní předpisy, vyhodnotila ČOI i Policie

Předkládáme část odpovědi inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI) uvolněné v říjnu 2020 ve věci produktů Respilon. A dále ze září 2020 vyrozumění Policie ve věci podezření z podvodného jednání zástupců Respilon.
Kontrolní orgány v obou případech shledaly porušení právních předpisů a společnost RESPILON Group s.r.o. už nevyhnutelně směřuje do správnímu řízení, kde budou padat pokuty, takto by se o tom dalo ve zkratce shrnout.
Nutno doplnit, že oba orgány pracovaly nezávisle na sobě, šetřily různé podněty.

pondělí 19. října 2020

Vydrží Respilon v nabídce Klubu pevného zdraví u Všeobecné zdravotní pojišťovny?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP 111) od srpna 2020 nabízí svým pojištěncům slevy na nákup produktů Respilon. Všechny produkty jsou prezentovány jako výrobky z nanovláken s výjimečnou filtrační schopností chránící lidské zdraví.
Sleva na nákup skrze VZP Klub pevného zdraví byla nastavena na jednotnou sazbu -20%, týká se tří produktů a bohužel ani jeden není bez problémů.
  1. antivirový nákrčník R-shield
  2. nanovlákenné FFP2 respirátory  RespiPro White a RespiPro Carbon
  3. okenní membrána do oken RWM 5.0
Již dříve v letošním roce jsme na těchto stránkách informovali o programu slev -15% u zdravotní pojišťovny OZP 205. Šlo tehdy o roušku ReSpimask, protismogový šátek RESPILON Antismog Scarf (neboli R-shield) a membránu do oken RESPILON AIR. Když bychom v dnešním seznamu produktů u VZP respirátory RespiPro zaměnili za ReSpimask, pak dostaneme stejnou nabídku slev jako u OZP, mimochodem již v květnu 2020 pojišťovna OZP odstranila nabídku RESPILON Group .

Aktualizace 3. listopadu 2020: Ministerstvo zdravotnictví ke dni 30. října 2020 zrušilo darovací smlouvu s Respilon s účinky od samého počátku jako by darovací smlouva nevznikla a tímto odstoupila od daru společnosti RESPILON Czech s.r.o.

čtvrtek 27. srpna 2020

Respilon poskytne dar VUT. Vedení společnosti nadále pod tlakem exekucí?

14. srpna 2020 byla uzavřena darovací smlouva č. 004249/2020/00, kterou se společnost RESPILON Group s.r.o. zavázala věnovat Fakultě strojního inženýrství univerzity VUT v Brně peněžitý dar ve výši 237.212,- Kč.

Jak informoval server HlídacíPes.org, téhož dne byla smlouva zveřejněna v registru smluv a připomněl také související věci.

středa 15. července 2020

Respilon chtěli prodat MZ ČR novinku Virus Killer. Doložili výsledky testů z 2016

27. března 2020 obdržela společnost RESPILON Group s.r.o. objednávky z Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR). Šlo o 4 objednávky po 100 tis ks

257/FFP2/MZ-PRO/2020, termín dodání 6. 4. 2020
258/FFP2/MZ-PRO/2020, termín dodání 13. 4. 2020
259/FFP2/MZ-PRO/2020, termín dodání 20. 4. 2020
260/FFP2/MZ-PRO/2020, termín dodání 27. 4. 2020

na nový model RespoPri Virus Killer s vrstvami oxidu mědi pro deaktivaci virů-FFP2 s 99,9% (standardní velikost L). Cena za kus 115 Kč, tj. 11,5 mil Kč na objednávku a dohromady se tak jednalo o 46 mil Kč.

sobota 13. června 2020

Respilon upsali dluhopisy. Podle účetní závěrky nikoli

RESPILON Group s.r.o. v květnu splnili svou zákonnou povinnost a zveřejnili ve sbírce listin svou účetní závěrku za roky 2017 a 2018. Toho času byla jednatelkou paní Zimová a tedy za účetní závěrku nese plnou odpovědnost. Podotýkáme, že povinnost splnila s neobvykle velkým zpožděním.

A jaké překvapení jsme zjistili?! Pojďme se na to podívat podrobněji.

neděle 10. května 2020

Pozoruhodné změny na webu Respilon (květen 2020)

Dnes po uplynutí prvního měsíce od události, kdy server hlidacipes.org dne 10. dubna 2020 publikoval článek Vláda svěřila dodávky statisíců roušek firmě Respilon. Ta se ohání pochybnými certifikáty, se podíváme na některé pozoruhodné změny na webu Respilon v květnu 2020.

Respilon provedl v tichosti změny, je jich celá řada a některé jsou až nápadné..

čtvrtek 7. května 2020

Vydrží program slev u Oborové zdravotní pojišťovny?

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP 207) v současné době nabízí svým pojištěncům slevy na nákup produktů Respilon. Všechny produkty jsou prezentovány jako výrobky z nanovláken s výjimečnou filtrační schopností chránící lidské zdraví.

Program slev Respilon byl nastaven na jednotnou sazbu -15%, týká se tří produktů a bohužel ani jeden není bez problémů.
  1. Nanovlákenná rouška ReSpimask
  2. Protismogový šátek RESPILON Antismog Scarf (nové označení R-shield)
  3. Membrána do oken RESPILON AIR

Aktualizace 14. května 2020: nabídka RESPILON Group dnes stažena z programu slev a výhod OZP

pátek 24. dubna 2020

Jak dopadly objednávky nákrčníků R-shield pro Policejní prezidium České republiky?

Policejní prezidium České republiky dne 20. března 2020 objednalo u RESPILON Trade s.r.o. (IČ 08464413) 5.000 ks antivirových nákrčníků Respilon R-shield, včetně bezpečnostních listů, cena s DPH 2.722.500,- Kč (jednotková cena 544,50 Kč).

čtvrtek 23. dubna 2020

Jak dopadly objednávky Respimask pro Brno?

Magistrát města Brna si dne 16. března 2020 objednal 50 balení nanoroušek velikosti M a 50 balení nanoroušek velikosti L po 10 ks/balení za cenu 564,- Kč/balení, která je uvedena na oficiálních webových stránkách (https://shop.respilon.com).

středa 22. dubna 2020

Jak dopadly objednávky nákrčníků R-shield pro Výstaviště Praha?

Společnost Výstaviště Praha, a. s. (IČ 25649329) si dne 23. března 2020 objednala u RESPILON Group s.r.o. (IČ 29245770) 120 kusů respirátorů, cena s DPH 108 000,- Kč (jednotková cena 900,- Kč).
Na úvod respirátory jsou obvykle označeny třídou ochrany. Podle normy EN 149:2001+A1 jde o třídy FFP1, FFP2 a FFP3. Ochrana poskytovaná polomaskami třídy FFP2 nebo FFP3 znamená, že tyto poskytují také ochranu jako polomasky nižší třídy nebo tříd.

úterý 21. dubna 2020

Jak dopadly objednávky nákrčníků R-shield pro Havířov?

Magistrát města Havířov si dne 25. března 2020 objednal u RESPILON Group s.r.o. (IČ 29245770) 120 ks Respilon R-shield black - antivirový nákrčník, cena s DPH 108 000,- Kč (jednotková cena 900,- Kč).